Re: Is it possible..


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 11, 2019 at 12:59:04:

In Reply to: Is it possible.. posted by TLN on Jan 11, 2019 at 12:11:49:

It is possible. Chỉ có điều phải có strong will. Không cần phải nhịn đói 100% đâu

Cái chính là mỗi bữa ăn nhẹ nhẹ thôi, salad, veg juice. Sau đó ngày nào cũng exercise, những thứ mà làm ḿnh mệt bă người ra ấy, ví dụ chạy bộ là dễ nhất . Tập đến khi người bă ra, đầm đ́a mồ hôi thở không nổi, th́ nghỉ, sau đó tập tiếp. Một ngày tập như vậy chừng 2 tiếng. Làm vậy th́ 2 tuần sau xuống 10lbs dư sức

Để ư là các bác phải tập cho ra tập, chứ đừng có ngồi xe đạp, hay nhún nhún pilates, hay là vừa chạy treadmill vừa nhai popcorn và xem youtube. Quan trọng không phải là bao lâu, mà là cường độ tập ấy

Những người cần thiết phải giảm weigh v́ công việc, ví dụ athletes (boxers) hay là actors/actress phải làm để kịp đóng phim, họ có consultant/trainer chỉ dẫn ba cái vụ này th́ họ làm được ngay. Tôi làm consultant cũng được rồi chứ chẳng cần trainer. Chỉ có điều bụt chùa nhà không thiêng nên tôi nói có khi các bác không nghe, thành ra khó thành công :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]