Cái khác của gái Mỹ và Việt


Posted by ch ..67..172.4 on Mar 12, 2019 at 16:06:47:

Ḿnh đi shopping hay ra Gyms gặp mấy cô gái Mỹ th́ đầu tiên phản ứng của họ là nhếch môi cười chào ḿnh một cái , cô nào cũng thế . Ngược lại nếu gặp một cô Á Đông, nhất là VN, th́ mặt họ lạnh lùng e ngại cứ làm như sợ ḿnh làm quen không bằng .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]