Re: Trầm tư


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 08:04:47:

In Reply to: Re: Trầm tư posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 08:03:23:

em nhẹ bước in dấu tnh trn ct
chiều ngoi kia chầm chậm thủy triều dng
m bi nhớ sng x bờ nhẹ ht
mặc lng anh trăn trở những bng khung

ngy sẽ hết v đm rồi sẽ đến
biển m đềm / biển động
c ai hay
như định luật thuyền mơ tnh ghế bến
em vẫn về trong từng giấc ngủ say

Con ốc dấu đại dương trong lng vỏ
lẳng lặng nghe đời ro gọi ngoi khơi
bao sng nước vẫn quay về biển cả
nhớ vị tnh mun thuở mặn m thi

Tnh em đ by giờ cao hơn ni
Lướt qua my v ngập bốn phương trời
Anh gom lấy đem vo tim hấp hối
Để mun đời vĩnh viễn nỗi đơn ci

con tim dỗi đến bao giờ anh chết
c g vui m tiếc nuối cuộc đời
anh vẫn sống v l do đơn giản
bởi v em l lẽ sống em ơi!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]