Re: Trầm tư


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 08:03:23:

In Reply to: Re: Trầm tư posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 08:01:12:

K ức vượt ngục trần lao

Sng hm ấy hồn rộn ln tiếng ht
bn cổ mộ buồn ru bm hoang vu
hai đứa b tro qua tường đổ nt
dắt du nhau toan thot khỏi ngục t
-
Mưa đm trước lu đi cn ẩm thấp
nắng chen vo loang lỗ những xanh ru
trn lối vắng đa hoa tnh e ấp
lối đi về trơn ướt bước phiu du
-
ngy sắp hết, ai trn đường gi bụi
mong một lần nhn thấy dng Xun Thu
đui con mắt trần gian nhn qu vội
những chuyến về qua phủ kn sương m
-
quanh lối cũ g đều chn thổ mộ
chết trong lng trong những pht chơi vơi
Yu thương đất, cỏ cn tươi cổ mộ
đa hoa yu cn nở thắm trn đồi
-
Khi đ chọn lm người dưng khc họ
để mai ny lại nhớ ci xa xăm
v cứ vậy đời ta như qun vắng
xc thn ny l o mặc trăm nămFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]