Re: Trầm tư


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 08:01:12:

In Reply to: Re: Trầm tư posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 08:00:16:

Người bung tm sự trn bn phm
Ti bỗng nghe như tiếng lng mnh
tm trong youtube đm thanh vắng
nghe như từng giọt nắng thủy tinh

Xin cứ tri đi ...
những giọt sầu
bồng bềnh trn cạn,
lắng lng su
chẳng như thc lũ thi nhau đổ
m hy chậm buồn như mưa ngu

khng gian như đ khng cn đ
hồn bỗng chơi vơi giữa lng chiều
từng nốt Dương cầm theo nhau chảy,
thnh tiếng m đềm như tiếng yu

Ti muốn m người!
Ti muốn lắm
ngồi mi bn nhau uống giọt sầu
để nghe ro rắt lời tm sự
chất chứa trong lng tự bấy luFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]