Re: Trầm tư


Posted by Ph Vn ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 08:00:16:

In Reply to: Re: Trầm tư posted by Ph Vn on Dec 16, 2017 at 07:57:44:

Nếu em lỡ suốt đm thu trằn trọc
hy theo anh ra đn nh mặt trời
trăng đang rớt chn đồi m mặt khc
nắng ln hồng xua hết những sao rơi

Tim m mải ngủ vi trong thổn thức
đỏ mắt tm qua mi khp mộng tri
đi qua hết kiếp người trong đau nhức
tnh mun đời vỏn vẹn một trang thi

rối tr xếp bao lời qua cảm xc
Tay vỗ về m lấy giấc đơn ci
Đm khẽ ht cu thơ tnh kh nhọc
M trang thơ nt mực lấm lem rồi

Anh đứng dậy quanh đy ngy rựng sng
bi thơ tnh dang dở qu em ơi!
Tim vỡ nt mu hồng t Lnh lng
Nhn ra xa hoang vắng một chn trời
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]