Re: Hello


Posted by tinh ..76..244.248 on Jan 14, 2019 at 17:28:24:

In Reply to: Re: Hello posted by tn nữ on Jan 14, 2019 at 17:26:18:

h́c bò tò ehehee
nói chứ nơi ti ở tn lạ hoắc hà, nói ra cũng khg bít đu, ở TX, not CA nhen

thanks, Palo Alto, đ̉ đi google xem đẹp khg ihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]