Re: Sngggggggg


Posted by htc ..96..131.125 on Nov 08, 2018 at 16:09:43:

In Reply to: Re: Sngggggggg posted by + on Nov 08, 2018 at 13:22:01:

Tới giờ mới trả lời cho Sng được . Sorry Sng . Mnh lm cng nghề , Sng bận th htc Cũng đu c rảnh Nhưng m khng lm th đu c tiền để sắm quần o đẹp đng khng ? Thi tụi mnh rng nhe, Noel nghỉ b 😃Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]