giống cô Q


Posted by tbm ..166..15.79 on Jan 15, 2019 at 13:47:05:

tôi có quen một cô bạn thơ mà trời ơi giống cô Q lảm sao - luôn cả tánh t́nh h́nh dung và thơ văn - cô này thích sống độc thân - nhà th́ h́nh như gần khu cô Q - cũng người Huế cũng học giơi nghề nghiệp vững chải - tôi cứ nghĩ giá hai cô này quen nhau chắc thành 2 chị em quá - biết tánh cô Q rất tự ái nên không dám giới thiệu cho - nhưng nếu 2 người này chơi với nhau e rằng họ sẽ cạn cả bầu tầm sự
fb tên của cô là Trẩn Thi Hà Thân , thi sĩ Trần Thi Hà ThầnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]