Re: bn than giờ cơm trưa !!!


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 04, 2018 at 11:51:48:

In Reply to: Re: bn than giờ cơm trưa !!! posted by Z on Oct 04, 2018 at 11:45:16:


Việc c t tc hơn bố th chẳng thể no tụi nhc vượt mnh được.

May ra chỉ c lc n mới ra đời, cho tới khi n 6 - 7 thng tuổi.

M nhiều khi c cc b mẹ bnh con, sợ con khng c t tc bằng bố nn cạo trọc lc đầu mấy đứa con nt lc tụi n dưới 6- 7 thng tuổi. Bc c để thấy khng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]