virus ????


Posted by tn ..73..91.53 on Aug 10, 2018 at 09:01:43:


c phải computer của tn bị virus or bị ci gi ????

Cu*' sau mo^~i la^`n ddo.c or posted xong 1 message, thi` chu*~ tu*. du*ng to ddu`ng le^n, tn pha?i click back, or pha?i vo^ la.i front page thi` chu*~ bi`nh thuo*`ng ... chỉ c mỗi ci forum ny l bị c vấn đề đ ....

cm ơn đ lắng nghe :):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]