Re: Lại đi xa kiếm ăn


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 04, 2018 at 11:44:36:

In Reply to: Re: Lại đi xa kiếm ăn posted by honhoang on Oct 04, 2018 at 11:36:53:


Vocabulary th́ xong việc là quên tuốt. Chỉ nhớ ba cái lẩm cẩm như một ngày con ḅ sữa ăn bao nhiêu pounds thức ăn, uống bao nhiêu gallons nước, cho ra bao nhiêu gallon sữa, và "sản xuất" bao nhiêu kí lô thối um.

Hoặc tại sao con nít vùng Mid-West thường sinh ra vào tháng Giêng, tháng 2 ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]