Re: hm nay


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 26, 2018 at 13:34:37:

In Reply to: Re: hm nay posted by :-) on Nov 26, 2018 at 13:31:07:

chắc vậy qu lc đi ra thấy bn kia họ order nhưng rice để trong chn, thức ăn để dĩa ring hihihi order mn noddle with soup, đem về nếm thử soup họ bỏ rau gio^'ng y chang canh mnh nấu, cn tạm đuọc :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]