Re: Lại đi xa kiếm ăn


Posted by CH ..104..192.111 on Oct 04, 2018 at 11:53:59:

In Reply to: Lại đi xa kiếm ăn posted by :{ ) on Oct 04, 2018 at 11:05:00:

Phải ni qu ganh tỵ - đi mấy tiểu bang đ thng 10 l vng đẹp, lobster ngon. Qua thng 11 th b con dẹp hng chạy lạnh về Florida hết .

Qua đ tha hồ lượm l vng lm bằng chứng yu ems :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]