Re: Đời !!!!


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 07, 2020 at 12:28:36:

In Reply to: Re: Đời !!!! posted by tn on Feb 07, 2020 at 12:23:54:

đang ngủ 1/2 chừng được vi tiếng, chợt thức giấc, ngủ lại khng được ....

giờ bỏ tụi n trong bảo hiểm của bố mẹ đi, cosigns gi đ ...để sau ny tụi n mua bảo hiểm rẻ v dễ hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]