Re: Ở đời này khổ nhất là những người ....


Posted by DG ..24..154.20 on Jan 08, 2019 at 16:26:12:

In Reply to: Re: Ở đời này khổ nhất là những người .... posted by Lz on Jan 08, 2019 at 15:21:52:

tui nh́n vào như~ng ng` chung quanh ḿnh nên mới suy ra "ganh tị là khổ" thôi bác ơi ... chứ tính tui xuề xoà, rảnh th́ xem nhạc, xem hài, xem phim nên đâu có ganh tị với ai đâu nèMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]