Re: Trả lời bc tinh


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 20, 2019 at 09:21:08:

In Reply to: Re: Trả lời bc tinh posted by Ph Vn on Jun 20, 2019 at 08:10:45:

Napoleon l giống ln, th bắt buộc l fảI tự tin thi ...

Cn tớ khng fải l giống ln, v hi nhỏ thu ăn v excercise, đi qu th nằm ngủ suốt ngy cho hết đi ..bởi thế mất tự tin l chiện thường tnh như cơm bữa ...hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]