Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 12:02:31:


Nhớ loáng thoáng bà con ḿnh sẽ hẹn nhau ở Houston tháng 5 . Ngày mấy vậy ?

Cuối tháng 5 tôi lại tha phương cầu thực ở bển . Hy vọng gặp quí vị .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]