Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ?


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 09, 2019 at 15:03:01:

In Reply to: Re: Bà con gặp nhau ở Houston ngày mấy ? posted by CP on Jan 09, 2019 at 12:17:12:


tn đăng kí đi, hông cần mời nha anh CP, chỉ cần cho tn biet ngày giờ địa điểm ... đuợc tham dự là 1 vinh dự lớn lao cho gia đ́nh chúng tôi hihihihihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]