Không phải Cha mẹ nào cũng lo cho con cái hết đâu


Posted by KT ..107..97.131 on Feb 11, 2020 at 12:11:09:

Hồi trước con gái tôi có chơi chung với đưa bạn Jenny, Jenny là con một trong gia đ́nh, vậy mặt cứ mỗi lần có sinh hoạt ǵ , Cha của Jenny hay nhờ tôi chở con đi giùm, c̣n him ở nhà Nhậu Beer, Mẹ Jenny th́ đi làm neo tối mới về, lúc đầu tôi làm giùm, sau nầy tôi thấy chán him quá không muốn làm giùm nữa, nhưng tôi nghĩ lại , thôi kệ trước sau ǵ ḿnh cũng đi, chở giùm Jenny làm Phước, có mấy lần Jenny muốn tới nhà tôi ở lại đêm, Cha Mẹ cũng không care, họ hỏi tôi có đi rước Jenny giùm được không, cũng muốn con ḿnh Jeeny vui nên tôi hay đi rướcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]