Global Entry


Posted by Bờm ..73..180.33 on Mar 18, 2020 at 13:29:29:

ha ha ha

Bận rộn quá nên bây giờ tớ mới apply for Global Entry (TSA Prechekc).

Applu hôm qua 3/17/2020
hó email là tớ phải vào website v́ status thay đổi !
Vào đó họ bảo phải chọn ngày interview hôm nay 3/18/2020
nếu không họ sẽ delete my application và nếu re-apply phải đóng tiền lại ($100)
Tớ chọn ngày đi phỏng vấn và họ chỉ cho available vào giừa tháng 10/2020 !

Oh my ! Apply 3/17/2020 mà tớ 10/2020 mới phỏng vấn ; 7 months !! Holy macro !
Kinh thiệt !

Các đằng ư có ai gặp trường hợp này chưa !?!?!?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]