Re: Ty theo đi với ai


Posted by Bnh Yn ..107..216.153 on Jul 23, 2019 at 12:35:37:

In Reply to: Re: Ty theo đi với ai posted by Hải u on Jul 23, 2019 at 12:30:41:

Th ra l vậy!
HA hy thong thả ni cho r ti đ lm g m K khng thm ni chuyện với HA ?
Chứ cứ đổi sang họ Đỗ l xong đu ? :)))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]