Re: Flu


Posted by TLN ..172..20.128 on Feb 12, 2020 at 08:47:59:

In Reply to: Re: Flu posted by KT on Feb 12, 2020 at 08:41:34:

TLN ko biết loại bi ny, chỉ biết blackjack, poker hay pai gow thi. TLN ko biết đnh bi, d c chỉ cho TLN đnh rồi mai mốt hỏi lại th qun mất rồi, học rất nhanh nhg ko nhớ, chắc tại ko thch hehehe

Như vậy KT chưa phải dn đỏ đen đu, KT giống như W thi. Đn ng cũng phải c th vui g chứ, miễn đừng qu đam m tn gia bại sản hay bỏ b vợ con l được ri

Hồi cn ở với W năm no 2 đứa cũng đi Las Vegas t nhất 1 lần đng tiền điện hehehe TLN cũng ko mind he thch đnh bi v he biết tự limit mnh. Chỉ khi no boring qu th kiếm he ph, hễ TLN ngồi cạnh xi he ko bi hồi l thua hết heheheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]