Re: gp


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 12, 2019 at 11:26:14:

In Reply to: Re: gp posted by mmnh on Mar 12, 2019 at 11:22:01:

hahaha ..đng on ..

Mnh đang nghĩ nhiều tn c chữ "viet" như l Vietshop, VietSense, VietTouch, hay la InnoViet .etc ...đều c người dng trn mạng

Mnh định dng DalatShop, nhưng cũng c người dng ở VN rồi ...mnh muốn c cht g VN ở trong ..nếu khng th phải bỏ chữ Viet rồiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]