Hôm nào tôi đă yêu em ?


Posted by HoàiTữNhân ..66..244.39 on Aug 02, 2019 at 11:48:18:

Phố chiều
dẫm bước lang thang Ghé vô chợ
vẫn hoang mang mua ǵ ?
Bước chân đến kệ hàng Ḿ
Lâu lâu nh́n lén,
bởi v́ mẹ em
Dạ gan, hỏi đại câu dèm
Thưa cô và bác thử xem loại nào ?
Em cười
má đỏ hồng hào
Liết nh́n
" thôi mẹ ! ḿnh chào anh đi "
Đến nay vô chợ
mỗi khi bước chân đi đến hàng Ḿ ... nhớ em !!

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]