Re: Hôm nào tôi đă yêu em ?


Posted by Vân ..73..192.24 on Aug 02, 2019 at 21:58:48:

In Reply to: Hôm nào tôi đă yêu em ? posted by HoàiTữNhân on Aug 02, 2019 at 11:48:18:

Em ướt chi anh lang thang ghé vô tiệm nails cho em tháy anh.
Em căm ơn anh đăng thơ trong đay cho em đọc.

Thơ cũa anh và lời anh viết có nhiều chử bí hĩm làm em tháy nó hay mật dù không hiểu. Hôm bữa em nói theo anh chử "tiềm thức thơ" mà bay giờ em mới hiểu nó dóng như là bủ bối. Ông chủ tiệm của em chơi bài hay lắm v́ ổng có bủ bối. Ổng đánh đau cũng thắng hết vạy th́ anh làm thơ hay v́ anh có bủ bối thơ.

Một lần nữa em xin căm ơn anh đă đăng thơ cho em đọc. Mong anh đăng thêm nhiều bài nửa .Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]