Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora


Posted by TU ..107..216.153 on Apr 09, 2020 at 23:04:44:

In Reply to: Re: Nng bi thượng thừa - Beo Lai & quora posted by Bi on Apr 09, 2020 at 15:00:21:

Mấy ai hiểu được nội tnh
...

Ni tm lại,
Ngy no Hng Bựa cn ở VN th nhời ni của ẻm c thể ko luồng cc loại mắm nguyn chất như l:
mắm ruốc b Thảo Vũng Tu
mắm nhĩ Ph Quốc
...
Thng cảm cho Hng Bựa đang nằm trong vng kiềm tỏa của CSVN, th việc nng bi CSTQ phải xẩy ra như cơm bữa thi :))
Bao giờ Hng Bựa về lại xứ Đin th nhời ni v cch lập luận sẽ khng cn ko luồng, nhưng c thể cn 1 tẹo dư hưởng!
Th trch Hng Bựa lm g cho Hng Bựa khổ ?!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]