Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by TLN ..99..186.59 on Dec 01, 2018 at 12:06:01:

In Reply to: Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by :) on Dec 01, 2018 at 12:03:57:

dạ mặt th để bc ấy tự find out đi, nếu bc ấy muốn th TLN sẽ cho ring bc ấy fb của người đẹp cho bc ấy vo thả d hehehe

TLN nghe người ta ni "nhất dng, nh da, thứ ba l nt" m c ny c dng rất chuẩn m lại original chưa hề c dao ko nn c thể ni l hng hiếm đ ;-)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]