Re: Tâm sự đời tui


Posted by Lz ..107..108.72 on Dec 06, 2018 at 11:46:05:

In Reply to: Tâm sự đời tui posted by KT on Dec 06, 2018 at 11:16:10:

Nếu ko có bạn nào hết th́ cũng hơi lạ, v́ không thể nào tất cả đám bạn đều negative

C̣n nếu như vẫn có 1-2 người là tâm giao th́ OK

Ngoài ra bác có thể nh́n tính t́nh con bác ra sao, có vui vẻ yêu đời không, positive outlook on life, etc. Nếu có th́ thôi, ko có ǵ phải lo. Con nó gắn bó với cha mẹ ko phải là điều xấuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]