chuối thái


Posted by Q ..23..67.78 on Aug 21, 2019 at 20:31:50:

sale 4 oounds 1 đồng hôm qua tham mua 5 nải c̣n xanh chưa ăn được bèn nảy ra ư định nấu canh chuối xanh, sao chuối chín th́ ăN 1 lúc 4 trái được mà chuối xanh nấu hai trái ăn no gần chết luôn
chiều về thấy vài trái gần chín đem làm chuối hấp
lol vài ngày tới là ḿnh chỉ có chuôi và chuối
ăn vậy mà không giàu sao đượcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]