Re: Giờ Tui mới biết


Posted by DG ..24..154.20 on Oct 02, 2018 at 20:44:37:

In Reply to: Re: Giờ Tui mới biết posted by Lz on Oct 02, 2018 at 17:10:45:

cần $100 ngàn tiền đô la mỹ đuọc không bác ?? tui nghía chiếc nhẫn 3 carat hổm giờ ... hắn hứa chừng nào bán ha~ng hắn sẽ mua cho tui chiếc nhẫn "bự" hơn của cháu hắn , mà tui chờ măi không thấy đâu .... nên thôi sẵn bác cho mượn tiền th́ tui mượn 1 lần cho đă , $100 ngàn đô la mỹ nha bác ..... tuần sau lấy ... gặp ở Stanđford Shopping Mall truóc cổng Nieman Marcus (Sunday at 11AM) nha bác hahaha

PS: viết y thiệt hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]