"Em" ơi


Posted by :{ ) ..73..161.165 on Aug 08, 2018 at 20:16:02:


Posted by Em ..68..76.166 on Aug 08, 2018 at 17:53:35:

Vườn nh anh thơ mộng qu, em c thể đến thăm anh vo một buổi trưa h no đ... được khng ạ? Em tuổi mo đấy.

_____

"Lại đy với anh, ngồi đy với anh ..."

Anh sẽ gip "Em" trở thnh con mo ngy ngủ trn vai anh.

Cả hai đứa mnh đều khng uống bia nhiều, anh khui một chai ng gi chống gậy hỉ?
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]