Lắng nghe ta


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Oct 23, 2019 at 09:50:56:

V đu hoa rụng trn mặt sng
để nước cuốn đi giữa ging tri ?
ai đ nhn hoa tri chẳng ni
m lng man mc thong giy thi!

C phải ging đời tri lặng lẽ
lng buồn man mc kho tru ngươi ?
hay l trong thong yn lặng ấy
một tiếng ầm vang giữa cuộc đời!

Th thi chẳng luận sao hoa rụng,
cũng chẳng tiếc đời lặng lẽ tri
c khc g đu gi với trẻ
cứ để thời gian tn ph chơi

Cứ mặc vui buồn trong thế thi
ta ngồi trầm mặc với ta nơi!
mắt vẫn nhn hoa tri nước chảy
rồi xem nắng tắt dưới chn đồi
:)Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]