Re: nhc and model career


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 07, 2018 at 09:11:42:

In Reply to: Re: nhc and model career posted by Hải u on Nov 07, 2018 at 09:05:50:

chắc tại trong đm vịt xấu x, P l con thin nga nn mấy goats tron sở chase

hồi đ DG lm ha~ng kia nhiều VN lắm, boss VN lun, m anh lm chung cht cha't kiểu đn ng ni chuyện, DG ni la'ng lun, họ thch DG lắm nhưng DG trnh . m anh đều c vợ ni tnh DG dễ chịu, chọc khong giận DG ni: vui m, giận chi ri my ex-boss cn ni: fải chi anh lấy em lm vợ l tốt ri, vợ anh kh chịu lắm .. ri mới gần đy đi ăn group cũ, my ex-boss ni "good news, I'm free and available" hihihMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]