Re: What percent of people in the world are vegetarian?


Posted by Ra m ..172..43.156 on Sep 09, 2018 at 20:07:26:

In Reply to: Re: What percent of people in the world are vegetarian? posted by honhoang on Sep 09, 2018 at 20:00:25:

Nếu chuyện posting trong internet khng quan trọng th tại v sao mỗi khi c ai đề nghị tiết dục l hh nhẩy ln đong đỏng v tấn cng người ta như thể l hh cần phải bảo vệ cho quyền phung ph tnh dục ?
C cc bi c My lm chứng đ nh!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]