Re: Cảm tưởng về Cali


Posted by My ..198..223.51 on Jan 08, 2019 at 14:32:53:

In Reply to: Re: Cảm tưởng về Cali posted by O(*_*)O on Jan 08, 2019 at 14:29:41:

Hải u l tn chng sư thầy ? vậy l chng sư thầy khc ri .. nghe tn lạ hoắc ... khng quen với mấy chng ny :( .... Hạnh no ?? Hạnh bị người tnh thiu chết ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]