Bloombergh


Posted by B ..73..180.33 on Nov 25, 2019 at 08:04:17:

ha ha ha ha

Mn ht bội tranh cử TT cng ngy cng vui nhộn

Lảo tỷ ph Michael Bloombergh nhảy vo vo giờ cht v chi 30 triệu ra tranh cử ! ha ha ha
Theo tớ lảo ny nn dng tiềnb mua chiếc ghế TT cho rồi !
v lảo b Hill cũng rụt rich đi ra nữa ! Oh My !

Quyền Lực Danh vọng tiền ti lm họ m qung !

Từ đ tớ lại ngộ ra rằng DCZ, TCZ, Nhi Ca, TBM, KT, lv, lz, ch, HA, ca'o phu` va^n, ga^'u va` ca'c dda(`ng kha'c qua? la` kho^n ngoan sa'ng suo^'t khi kho^ng nha?y ra trannh cu*? ma` thoa't kho>i vo`ng tra^`m lua^n Ti`nh Tie^`n Ty` To^.i - Kha^m phu.c kha^m phu.c a` nha !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]