Re: VN UTube Vấn đề


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 19, 2019 at 18:11:09:

In Reply to: Re: VN UTube Vấn đề posted by DG on Jun 19, 2019 at 16:54:02:

Khổ thân bác DG

Biết là bác nói sống vui sống khỏe nhưng mà tôi biết vẫn có chút ǵ ko vui ở trong

Đàn ông chán chường họ đi ra ngoài, uống rượu, chơi bài, hút xách, gái gú, c̣n đàn bà VN th́ h́nh như chỉ cam chịu?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]