Re: Lockdown


Posted by ch ..73..178.54 on Mar 17, 2020 at 07:47:13:

In Reply to: Re: Lockdown posted by B on Mar 17, 2020 at 07:35:33:

Không phải ḿnh chỉ lo cho chính ḿnh thôi mà c̣n phải lo cho người thân trong gia đ́nh nữa . Tưởng tượng bỗng nhiên nhận được tin con cái nhiễm bịnh hay spouse của ḿnh nhiễm . Ôi thôi lo buồn chắc cũng đủ chếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]