Re: Cảm tưởng về Cali


Posted by O(*_*)O ..204..94.235 on Jan 08, 2019 at 14:35:28:

In Reply to: Re: Cảm tưởng về Cali posted by My on Jan 08, 2019 at 14:32:53:

uh l Hạnh đ đ .... O(*_*)O lc học o Dawson cũng hay đi chơi chung nhom' vi Hạnh ....

Hai? Au tu o*? chua` Quan Am ... O(*_*)O co' hoc. chung voi him vai` classMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]