Re: khoe áo


Posted by tinh ..76..244.248 on Apr 09, 2019 at 09:09:30:

In Reply to: Re: khoe áo posted by KT on Apr 09, 2019 at 08:59:42:

thì phải để thì giờ thêm để lo cho bản thân mình, khg vì mình thì cũng vì vợ mình chứ ihihi, vợ mà thấy mình xuống sắc quá thì nó cũng buồn buồn, vì có gì thì ng ta chê vợ khg biết chăm sóc chồng ihihii

phải dùng kem chống nắng cho mặt và cả body nhen KT, răng thì chăm sóc kỹ hơn, mua toothpaste hiệu Arm&Hammer của USA mà xài, từ khi mình xài nó răng khg còn bị hư lặt vặt nữa, ngoài ra xài peroxide để xúc miệng, thay vì xài các nước xúc miệng thông thường vừa mắc tiền mà khg tốt gì cả chỉ tổ làm ố răng thêm . Peroxide rất tốt, pha nửa cái nắp của nó với nửa nắp nước, khg cần xúc peroxide mỗi ngày, vài ngày 1 lần đủ rồi

vợ KT khg có giờ nên KT phải tự chăm sóc cho KT đỡ vợ nhenMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]