Re: chuyện hng


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 26, 2020 at 19:31:48:

In Reply to: Re: chuyện hng posted by Q on Feb 26, 2020 at 18:35:57:

th dụ Q l ngui cứ ni work and work khi boss demo cho big boss , n khng work, boss lảnh đủ .

ngy xưa DG lm ha~ng kia, boss của DG tin tưởng ng lead, ci g he cũng ni work, cuối cng demo khng work, boss bị mất project, sau ny boss tm đung nhảy ha~ng khcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]