Re: khoe áo


Posted by tinh ..76..244.248 on Apr 09, 2019 at 08:55:33:

In Reply to: Re: khoe áo posted by KT on Apr 09, 2019 at 08:51:37:

tại mắt kém đi đó hả ihihi

mình thấy nhiều người mắt thì kém mà khg dám đeo mắt kiếng tại sợ bị chê … lớn tuổi ehehe, còn có người bình thường đeo nhưng mỗi khi chụp hình thì gỡ mắt kiếng ra, họ toàn là phụ nữ khg hà ihihiiiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]