Re: Diểm danh


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 14, 2020 at 11:50:25:

In Reply to: Re: Diểm danh posted by My on Sep 14, 2020 at 10:07:12:

sao chán hihii ?
anh bạn lm tui hay nghe tui xưng ṭi qua phone, cha toàn cười h̀ h̀, cúi cùng bảo tới giờ GH cũng chưa cho phép giải ṭi qua phone :D

M còn tham gia vụ dịch gì đó khg ? Bạn y tá tui cũng tham gia 1 nhóm dịch trn Net, mà là dịch của Pḥt Giáo, nó k̉ đám trẻ tham gia nhóm toàn dịch từ chữ đọc ln khg hỉu, nó ví dụ "the best you can" dịch là "t́t nhứt bạn có th̉", tui nói dịch ṿy đúng r̀i, chứ dịch sao mới đúng. Nó t́n giờ 3 cái dịch bài này, tui bảo làm chi 3 cái chuỵn tào lao :D Giờ nó h́t còn móc lưỡi cu v họng tui r̀i, tại tui bảo nó đi tìm đứa nào thích bị móc thì móc nó đi :D
nó quay trở v̀ ngh̀ y tá ć hữu sau khi thử ṿn với ngh̀ mua bán nhà ḿy năm, là mua nhà cũ sửa lại r̀i bán, bị vụ covid tới, m ḿy cái nhà khg bán được, mà ṽn phải trả lãi ngn hàng :DMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]