Re: TGIF


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 02, 2018 at 10:21:24:

In Reply to: Re: TGIF posted by DG on Nov 02, 2018 at 10:10:15:

P may mắn v HA hong cn cha mẹ ... ben P th củng nhiu anh em v P ni nu sau ny lo cho mom th phải mun ngui ... mẹ P bn nh sau khi bố P mất v đang ở vi sister of P she single c nh mi 4 rooms ... she ny nng tnh c khi la P v P busy qu hong qua thung ... lm P sợ sệt nen qua thung d mẹ P hiẹn khoẻ chưa cần loMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]