Re: đn b


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Feb 15, 2019 at 16:44:35:

In Reply to: đn b posted by tbm on Feb 15, 2019 at 14:01:15:

giống ci của loi người cn đỡ lắm, so với những con vật khc, chứ c nhiều con vật giống ci dữ lắm, giống đực m lm chuyện dại khờ xong với tụi n l bị con ci ăn thịt ...hehehe

nếu c kiếp sau ti xin lm cho sư tử đực, 1 mnh c 4 - 10 c mistress, tụi n l (con ci) kiếm thức ăn cho mnh xong, mnh lm chuyện dại khờ, rồi buồn buốn kiếm mấy con đực khc wnh lộn chơi ...hehhehMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]