Re: mừng qu


Posted by KT ..107..97.82 on Mar 08, 2019 at 15:02:37:

In Reply to: Re: mừng qu posted by slh on Mar 08, 2019 at 14:56:47:

Thanks slh nha :)))
KT cảm thays mnh cũng c cht may mắn đ slh, trn đy mua đng tim neo no cũng chậm , nhưng tim của KT vẫn đng khch đều đều (khoe với slh t) :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]