Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (172..53.132) on July 08, 2024 at 08:40:01:

In Reply to: Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by Hải u ++ on July 08, 2024 at 08:23:12:

Thanks HA

chỗ tn khg bị ảnh hưởng g v bo ở xa chỗ tn.
Chỗ anh CP nhn hnh trn đường đi của bo thấy tuy gần nhưng area mu green, tức l fine, nhưng phải đợi anh CP ln ni mới chnh xc.

Chỗ no nắm trg vng mu đỏ, cng đỏ đậm l cng bị gi mạnh, như chỗ t, gi cuồng phong giật lin hồi, nhnh cy gẫy, hng ro xập. Lin tục suốt hơn 6 hrs, giờ mới bớt cht xu. Vẫn mưa v gi chắc cả ngy lun.
ngi nh hx bay, rớt đập v nh mnh, may l khg trng cửa kiếng thi l bể rồi


Điện cp nn xi phone only.


để đi chụp hnh cho coi 😬
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)