Re: to^'i ho^m qua que^n ba^.t ma'y suo*?i ...lạnh qua' la.nh...


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 14, 2019 at 06:26:36:

In Reply to: to^'i ho^m qua que^n ba^.t ma'y suo*?i ...lạnh qua' la.nh... posted by honhoang on Jan 14, 2019 at 06:08:30:

Xưa nay tôi chỉ nghe người ta bảo là teo Buri chứ không có nghe nói đến tâm teo,
Trường hợp của anh có thể là ngoại lệ nếu anh có khả năng chuyển buri thành tâm :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]