Re: trân trọng thành khẩn mong các cụ / bác /anh /chị /em quá bộ qua .......


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 14, 2019 at 09:36:12:

In Reply to: trân trọng thành khẩn mong các cụ / bác /anh /chị /em quá bộ qua ....... posted by CP on Jan 14, 2019 at 09:10:23:


Sorry, thật ra ḿnh nói ǵ ở đây cũng không muốn lưu lại đâu, sẽ không phàn nàn nếu bị xóa :D

Ḿnh thấy các posts bên Dharma Forum cũng không thể hiện đúng đắn Phật pháp, thấy mà tội cho cái danh xưng của nó. Hay là đổi tên thành "Ideas Forum" đi :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]