Re: Kế vẹn toàn


Posted by B́nh Yên ..107..216.153 on Jul 15, 2019 at 11:48:04:

In Reply to: Re: Kế vẹn toàn posted by Hải Âu on Jul 15, 2019 at 11:41:42:

Ngoài xă hội th́ bác cả là 1 tấm gương sáng ngời, đạo đức vẹn toàn, nợ nước lo tṛn, ngang trái trong đường t́nh cảm, nhất mực thương yêu vợ con và bị gia đ́nh hất hủi :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]