Chị DG có thấy lạ không ?


Posted by GS ..136..141.229 on Sep 14, 2020 at 11:38:21:

Trong này có mấy chị không chịu đi bầu v́ ông Trump mập địt th́ có lư rồi nhưng ông Biden slim fit mà chê gớm là sao hả chị DG hehe j/kMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]