Re: Ph Vn khng phải l một thương gia


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jun 19, 2019 at 19:58:23:

In Reply to: Re: Ph Vn khng phải l một thương gia posted by Lz on Jun 19, 2019 at 18:06:04:

Ti thiết nghĩ mnh sống với số kiếp lưu vong, th khng c phần về VN lm tư sản hay địa chủ được đu!
Chỉ trồng tr thay v mồng tơi chứ khng thi c hng xm sang thăm th kh ăn ni với ci vốn liếng sinh ngữ qu quặt của mnh :)

C chăng chỉ l dậu tr cho mnh lm ci th tiu khiển sớm hm chứ ni lm giu l ni theo kiểu bc co nh ta cho oai l chnh :)))

Nhưng sự thật th ti c đứa em ở Florida đ thực hiện trồng hẳn một ao sen v đợi khi sen nở th mời ti cho chuyền ra giữa hồ nấu ấm nước tr sen ni chuyện Đạo cho n nghe đấy!
Ao sen th c rồi, nhưng tr tươi th chưa cho nn ti về NC chọn tr giống của bạn hiền về trồng đấy :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]