Re: Congress certifies Biden's victory after day of chaos


Posted by rd ..174..129.82 on Jan 07, 2021 at 07:21:17:

In Reply to: Congress certifies Biden's victory after day of chaos posted by z on Jan 07, 2021 at 05:40:28:

phải, chc mừng nước mỹ cuối cng rồi cũng c một tt hn hạ nhất lịch sử, được cầm đầu bởi một đảng lưu manh gian xảo v một bộ xậu hnh php corrupt nhất lịch sử hoa kỳMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]