Bạn ơi ...,


Posted by KT ..107..97.82 on Mar 25, 2019 at 11:27:14:

Bạn ơi! quan h xin cạn chn ly bi. Ngy mai ti đ đ đi xa rồi. Thnh đ lưu luyến chắn bước chn ti trước giờ chia phi mấy ai khng bi ngi kỷ niệm buồn vui mi ghi trong hồn ti.....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]