Re: it works


Posted by tn ..73..91.53 on Jul 23, 2019 at 10:34:55:

In Reply to: Re: it works posted by Drama King on Jul 23, 2019 at 10:12:34:

nói quá bác,, tiên mà dzô như nuớc thác Niagara Fall th́ nó cuốn tui trôi đi mất tiêu 7 đời roi bác ạ ...

and yup,, tien ra nhỏ giọt như cafe fin mà fin bị có lổ bựMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]