Re: Tinh


Posted by tn ..73..91.53 on Jan 09, 2019 at 16:10:45:

In Reply to: Tinh posted by TLN on Jan 09, 2019 at 15:55:51:

tn ngi rnh ny giờ n,,, thank you nng tinh,, nhờ dzị tn đuợc ngắm hnh nguoi đep

2 mẹ con đều đẹp ,,,, hnh chị chụp năm nao? thấy nhc cn nh ... nhc chị cao bao nhieu rồi, boy của em sao n hổng chịu cao thm t tẹo no hết .....

cứ nghe DG khoe nhc cao 5'9.... lm tn thm 1,2 inches thi :):):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]