Re: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ?


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 21:51:34:

In Reply to: Re: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ? posted by Hải Âu on Jan 13, 2019 at 21:44:38:

Pḥng khách ở U S th́ làm ǵ có cái số IP 115?
Th́ ra là tổ của Tịnh độ tông , Thảo nào tôi không nhận ra :)
Chúc bạn gặt hái được nhiều thành quảMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]