Re: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ?


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 21:40:56:

In Reply to: Re: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ? posted by Hải Âu on Jan 13, 2019 at 21:33:21:

Tôi cũng chưa từng nghe qua tổ thứ 13 này là ai và chưa nh́n vào video này bao giờ !
không hiểu tổ thứ 13 là từ thời đức Phật chuyển xuống hay là tổ thứ 13 từ đời tổ sư Đạt ma chuyển xuống vậy HA có biết không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]