Ba.n TT


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jul 15, 2019 at 07:35:23:

hng xm gần nh mnh ở VN c 5 người đi vượt bin bị mất tch , khng c một tin tức g về những người đ ..[TT]
----

PV đ chứng kiến tận mắt cảnh speed boat của lnh M ko chm tu vượt bin của VN, tiếng ku khc vang rền rồi chm vo biển khơi! :((Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]