Re: Bohemian Rhapsody


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 07, 2018 at 09:08:35:

In Reply to: Re: Bohemian Rhapsody posted by KT on Nov 07, 2018 at 09:06:38:

hắn thch coi phim đnh nhau, bắn su'ng
dặn hắn chừng no thấy phim Rich Asian g đ th mua da cho DG, chứ DG khong c th giờ đi rạp xem, hắn khong thch phim tnh cảm

DG coi youtube thoiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]