Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 13:17:19:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by Lz on Jan 09, 2019 at 11:31:31:


Thi, chẳng dại nghe lời bc .

Ti nghe ni c nhiều ng c vợ l người thật, gặp lc vợ bị chạm, mặt sưng my xỉa, m mấy ổng cứ lấy tay my m rồi bị vợ đạp lăn lun xuống giường.

Người m cn như thế huống chi l robot. N xẹt điện n giật cho m chết ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]