Tôi nghĩ ......


Posted by KT ..107..97.19 on Aug 15, 2019 at 13:49:29:

....... Trời sinh ra con người, cho họ cái khuông mặt để người đối diện nh́n vào mà biết họ như thế nào để đến gần hoặc né tránh, mà hong biết có đúng không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]