Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Typo ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 23:06:36:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 22:49:26:

tôi biết cái nghĩa ko của các pháp nói đến các pháp không tự nó mà có ,
thế nhưng Thật ra tất cả các pháp có cái này th́ cái kia có .
Cho rằng trong thân có tâm bác nghĩ đó có phải là đă Chấp hay Chưa ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]